Executio iuris non habet iniuriam
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem