Na czym polega windykacja?

Windykacja to proces odzyskiwania długów, lecz nie przez komornika czy samego wierzyciela, a przez zewnętrzną firmę, wyspecjalizowaną w takich działaniach. Firmy windykacyjne na naszym rynku czują się bardzo dobrze, mimo tego, że ich działania nie precyzuje żadna ustawa. Działają więc na własnych zasadach, które często są jednak nadużywane.

Co należy wiedzieć o firmie windykacyjnej, zanim skorzystamy z jej usług?

Przede wszystkim firma windykacyjna to zespół osób, które niekoniecznie posiadają odpowiednie wykształcenie. Z jednej strony jest to praca tylko dla odpornych psychicznie osób, więc wykształcenie niekoniecznie gra tu pierwszą rolę. Z drugiej strony windykator powinien znać prawo i działać w jego granicach. Według wielu ekspertów, jedynie wyspecjalizowana prawniczo kadra firmy windykacyjnej, zapewnia właściwe egzekwowanie długów.

Windykacja to wbrew pozorom łagodne i polubowne skłonienie dłużnika do regulacji swoich należności. Windykator robi to wyłącznie na zlecenie wierzyciela, który określa sposób odzyskania długów, i który powinien określić ramy działania firmy, która w jego imieniu dokona odzyskania długów. Windykator na początku swojej przygody z nowym dłużnikiem powinien doprowadzić do rozmowy telefonicznej, w trakcie której poinformuje go o wszczęciu procedury windykacyjnej i chęci ustalenia nowych warunków spłaty, a więc na przykład ustalenia nowego harmonogramu.

Firma windykacyjna powinna doprowadzić do tego, że dłużnik zgodzi się uregulować swoje zadłużenie. Narzędziami, jakich użyje do skłonienia dłużnika, nie powinny to być pięści, czy zastraszanie. Jest to zakazane. Jedyną instytucją, która może użyć siły do odzyskania długu, jest komornik, który działa na zlecenie sądu. Windykatorzy często wykorzystują niewiedze dłużników i siłą odbierają majątek, zastraszają czy nawet dochodzi do pobić. Takie działania należy niezwłocznie zgłaszać na policje lub do prokuratury, ponieważ instytucja, która dopuszcza się takiego zachowania powinna niezwłocznie utracić prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Firmy windykacyjne wyrastają jak grzyby na deszczu. Ważne, aby spośród wszystkich ofert wybrać tą, która zapewnia najlepszą obsługę prawną i nie narazi dłużnika na niebezpieczeństwo. Często nie dążymy sympatią ludzi, którzy nie wywiązują się z umów i nie oddają pieniędzy, ale w momencie, gdy windykator przekroczy swoje uprawnienia, dłużnik może zaskarżyć go na policji. Wtedy cała sprawa trafia do sądu, a spłata długu automatycznie zostaje oddalona.

Firma windykacyjna powinna skłaniać dłużnika do spłaty długów telefonami, wysyłaniem do niego korespondencji. Może dążyć do spotkania, ale jeśli dłużnik nie chce się spotykać, nie ma prawa odwiedzać go w domu czy w miejscu pracy. Jest to już bowiem nękanie, a jak pisałem wcześniej, jedynie komornik ma uprawnienia do (nawet siłowego) odwiedzenia dłużnika w jego domu. Polubowne rozwiązywanie sporów to zadanie należące do windykatorów. Dopiero gdy firma windykacyjna nie da rady ściągnąć długo – wtedy możemy udać się do sądu i wnioskować o egzekucję komorniczą.

Executio iuris non habet iniuriam
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem